Omet la navegació.
Inici

Modificació del sentit de circulació al Bingrau

Aviat serà efectiu un decret de l'Alcaldessa sobre el sentit de circulació del carrer Migjorn, en el tram comprès entre el Carrer Garbí i el camí del Bingrau. Aquest tram passarà a ser de direcció única, en sentit cap al centre de la Urbanització Bingrau, de manera que tots els cotxes que surtin del Bingrau hauran de passar per davant de les piscines.

Aquesta modificació s'ha fet atenent les peticions d'alguns veïns, arrel de la perillositat que implicava el doble sentit de circulació, especialment al carrer Migjorn. Atès que el sentit únic de circulació de tots els carrers hagués pogut portar que els vehicles circulessin a més velocitat per la zona, s'ha optat per modificar només el sentit de circulació del tram esmentat del carrer Migjorn.