Omet la navegació.
Inici

Aquest any l'Ajuntament no apuja els impostos

En el Ple de l'ajuntament celebrat el propassat dimecres 18 de novembre el Consistori va aprovar no apujar el impostos. Per tant l'IBI, l'IAE, ,l'impost de vehicles i altres impostos només poden pujar per efectes de la normativa estatal. Pel que fa a les taxes es va aprovar una pujada del 2 %, inferior a l'IPC previst. Les taxes més importants són la recollida d'escombraries, l'aigua, l'escola bressol i la piscina.