Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimarts 27 d'abril de 2010

 

ORDRE DEL DIA:

 

     
  1. Informacions de l'alcaldia
  2. Aprovació del Pressupost Municipal exercici 2010.
  3. Aprovació conveni d'adhesió en matèria de Protecció Civil i aprovació conveni pel suport i la redacció del Pla d'Actuació Municipal (Neucat) amb el Consell Comarcal d'Osona.
  4. Declaració de béns culturals d'interès local BCIL Església Parroquial i Rectoria, i Església de Sant Jaume d'Alboquers i Rectoria
  5. Distribució del Fons de Cooperació Local 2010 per la prestació supramunicipals de serveis.
  6. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal Reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici
  7. Aprovació del projecte d'instal·lació de telecontrol i sensors del sistema d'abastament d'aigua.
  8. Aprovació de l'expedient de licitació i convocatòria de concurs del projecte de construcció d'una caldera de Biomassa al Ceip Monjoia.