Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimarts 25 de maig de 2010

  1. Informacions de l'alcaldia
  2. Adjudicació definitiva del contracte per l'execució de l'obra “Enderroc parcial de les naus industrials municipals, tancament perimetral dels edificis restants i urbanització bàsica per la formació d'una nova plaça”
  3. Donar compte Decret de l'Alcalde 76/2010, d'Aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2009
  4. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16-taxa pel subministrament d'aigua
  5. Aprovació inicial del projecte “Pavelló Esportiu Municipal de Sant Bartomeu del Grau”