Omet la navegació.
Inici

IV Beca Benito (2010) als estudiants de Batxillerat de Sant Bartomeu del Grau

La Fundició Dúctil Benito i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau convoquen la quarta beca d'anglès per als estudiants de segon de batxillerat, corresponent a l'any 2010. Aquest ajut és un reconeixement a la millor trajectòria acadèmica dels estudiants de la població. 

  • BECA ADREÇADA A: L'alumnat de segon de batxillerat empadronat a Sant Bartomeu del Grau.
  • AMB L'OBJECTIU DE: Becar el millor currículum acadèmic valorant els resultats de primer i segon de batxillerat. La beca consistirà en un curs d'anglès a l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic, valorat en un màxim de 1.500 euros.

  • CONVOCATÒRIA: Els alumnes interessats presentaran la sol·licitud i el seu expedient acadèmic (notes de primer i segon de batxillerat) a la comissió avaluadora. El full de sol·licitud estarà disponible a la Secretaria de l'Ajuntament. La comissió avaluadora estarà formada per la Sra. Irene Vilaseca, regidora d'Educació i el director/a del centre en el qual l'alumne hagi cursat el batxillerat.

  • TERMINIS: Les persones interessades poden presentar la sol·licitud i un certificat acadèmic a les oficines de l'Ajuntament fins el dimecres 9 de juny de 2010.

  • LLIURAMENT: L'Il·lm. Sr. Miquel Colomer, alcalde; la Sra. IreneVilaseca, regidora d'Educació; el Sr. David Roura, director d'Operacions de Benito; el/la director/a del centre corresponent i la Dolors Muns, directora del CEIP La Monjoia lliuraran la be­ca, el dimarts 15 de juny de 2010 a les 19h, a la Sala d'actes de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

    Actualització 03/06/2010: CANVI DE DIA DE L'ENTREGA DE LA BECA BENITO PREVISTA PEL DIA 15 DE JUNY PASSA A DIMARTS 29 DE JUNY

  • ORGANITZEN: Fundició Dúctil Benito i Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau