Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimarts 6 de juliol de 2010

ORDRE DEL DIA:

1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2- Donar compte dels decrets d'alcaldia del 2n trimestre de 2010

3- Informacions d'alcaldia

4- Acceptació ajut de suficiència alimentària de 0-3 anys XBMQ 2010

5- Constitució Comissió político-tècnica Projecte Intervenció Integral

6- Modificació nom via Carrer de la Codina

7- Arrendament pis C. Vic, 8, 4t 2a

8- Precs i preguntes