Omet la navegació.
Inici

Eleccions al Parlament de Catalunya 2010: exposició pública del cens electoral

A partir de dilluns vinent, 11 d'octubre, s'exposaran les llistes del cens electoral per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre. Les persones interessades poden consultar les seves dades, i presentar eventuals reclamacions, a les oficines de l'Ajuntament. El cens estarà exposat dels dies 11 al 18 d'octubre, ambdós inclosos.

AVÍS (OFICINA DEL CENS ELECTORAL)

"LES LLISTES ELECTORALS S'EXPOSEN AL PÚBLIC PERQUÈ LES PERSONES INTERESSADES LES CONSULTIN A L'EFECTE DE PRESENTAR RECLAMACIONS. EN VIRTUT DEL QUE ESTABLEIX L'ARTICLE 41 DE LA LLEI ORGÀNICA DEL RÈGIM ELECTORAL GENERAL, ES PROHIBEIX LA INFORMACIÓ PARTICULARITZADA SOBRES LES DADES PERSONALS CONTINGUDES EN EL CENS ELECTORAL I NO SE'N PERMET LA RECOPILACIÓ DE DADES PER QUALSEVOL MITJÀ, JA SIGUI MANUAL, FOTOGRÀFIC, INFORMÀTIC O DE QUALSEVOL ALTRA NATURALESA, SOTA LES RESPONSABILITATS PROCEDENTS LEGAMENT."