Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimarts 30 de novembre de 2010

ORDRE DEL DIA:

  1. Informacions de l'alcaldia
  2. Aprovació conveni Travessera Urbana Fase 2 (XBMQ)
  3. Adjudicació de l'obra "Travessa Urbana Fase 2"
  4. Aprovació Pal de Protecció Civil per Nevades
  5. Sol·licitud de l'u per cert cultural protocol 2012-2014 "Església Vella"
  6. Aprovació inventaru d'actius del servei d'aigües i cessió a Giacsa