Omet la navegació.
Inici

Prova pilot de bombetes leds en algunes faroles municipals

Llum ledL'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau ha iniciat una prova pilot per disminuir els consums energètics de les faroles del municipi. Concretament ha instal·lat bombetes leds a dues faroles ubicades davant de l'Ajuntament.

Aquesta tecnologia ofereix una alta lluminositat i una millor eficiència. Presenta uns avantatges significatius envers les bombetes tradicionals: vida útil més llarga, encesa instantània, funcionament a baixes temperatures i alta resistència a vibracions i impactes. A la vegada, aquest tipus de bombetes són respectuoses amb el medi ambient ja que ofereixen un estalvi energètic, no contenen mercuri i no produeixen irradiacions d'infrarojos. 

Es preveu que amb el temps totes les faroles del municipi puguin disposar de bombetes amb leds, tasca que es desenvoluparà per fases i per zones.