Omet la navegació.
Inici

EDICTE Acords del Ple Municipal de la sessió del dia 4 de Gener de 2011

Es fa públic que per acord del Ple Municipal en sessió celebrada el 4 de gener de 2011, es va acordar iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Sant Bartomeu del Grau.

 

 

 

 

L'alcalde

 Miquel Colomer Busquets

 

 

Sant Bartomeu del Grau, 16 de març de 2011

 

 

AdjuntMida
edicte.pdf136.55 KB