Omet la navegació.
Inici

Surt publicat el POUM de Sant Bartomeu del Grau

Avui ha sortit publicat el Pla d'Ordenació Urbanístic de Sant Bartomeu del Grau al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El POUM Va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme el 19 de juliol del 2010. El text refós, seguin les prescripcions de la mateixa comissió, es va aprovar el 23 de novembre. Amb la publicació al DOGC es tanca el llarg procés d'elaboració del POUM.