Omet la navegació.
Inici

Comvocatòria Ple, dimarts 05 d'abril de 2011

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia del 1r trimestre de 2011

 3. Informacions d'alcaldia

 4. Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de l'OGT

 5. Aprovació del Conveni de Col·laboració del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis 2011

 6. Aprovació del Conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona, per a la redacció del Pla d'Actuació Municipal Infocat

 7. Modificació de l'Ordenança Fiscal Municipal número 16-Taxa pel subministrament d'aigua  - Tarifa Ramadera

 8. Aprovació del Pla d'Acció d'Energia Sostenible del Pacte d'Alcaldes (PAES)

 9. Aprovació del Conveni Marc de Col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya de sistema integrat de Gestió de Residus de Piles i Acumuladors

 10. Contracte amb l'Associació propietaris forestals-Pla Marc de Millora i Revaluació  Forestal

 11. Modificació del Conveni amb el Sr. Ramon Sansalvador Arumí

 12. Precs i preguntes