Omet la navegació.
Inici

Convocatòria Ple, dimecres 29 de juny de 2011

 

ORDRE DEL DIA:

 

     
  1. Informacions de l'alcaldia

  2. Peridiocitat de les sessions del Ple
  3. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col.legiats
  4. Coneixement de les resolucions de l'alcaldia per les quals es designen tinents d'alcalde
  5. Nomenament de tresorer
  6. Proposta de cartipàs municipal
  7. Proposta d'indemnitzacions als regidors
  8. Retribució membres de la corporació