Omet la navegació.
Inici

Convocatòria pública nomenament jutge de pau i substitut

EDICTE

Atesa la Resolució núm.112-2012 de data 29 d'agost de 2012 , s'ha acordat efectuar convocatòria pública per cobrir les places de Jutge de Pau Titular i substitut, de Sant Bartomeu del Grau.

El termini per presentar les sol.licituds acompanyades de currículum vitae, serà fins el 21 de setembre de 2012, a les oficines municipals, en horari d'atenció al públic 10:00 h. a les 13:45 h.

Sant Bartomeu del Grau, 30 d' agost de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol