Omet la navegació.
Inici

Edicte permís municipal ambiental per a l'ampliació de l'activitat "nucli zoològic"

EDICTE

El Sr. Pere Musoll Clotet, ha sol·licitat el permís municipal ambiental per a l'ampliació de l'activitat “nucli zoològic” emplaçada al mas Can Roca d'aquesta localitat, consistent en la incorporació d'un exemplar mascle d'un lleó (pantera leo). Expedient num.04-2010-A.

Es sotmet a informació pública i veïnal pel termini de quinze dies, perquè les persones que es considerin afectades per l'activitat puguin formular les al·legacions o suggeriments pertinents.

Lloc de consulta: Oficina municipal de dilluns a divendres matins de 10 h. A 13.30 h. I tardes dimecres de 16 h. A 19 h.

Lloc de presentació d'al·legacions: Registre general de l'ajuntament.

Sant Bartomeu del Grau, 27 de setembre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol