Omet la navegació.
Inici

Anunci d'aprovació d'un projecte per a un circuit (permanent no tancat) de cotxes i motos a la finca La Codina

El Sr. Josep Mª Salvans Rifà, ha sol·licitat en data 28 de novembre de 2012, l'aprovació d'un projecte per a un circuit (permanent no tancat) de cotxes i motos a la finca La Codina d'aquest municipi, en sòl no urbanitzable.

De conformitat al que estableix l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

L'expedient correspon al num.86/2012, i es podrà consultar a les oficines municipals situades al passeig del Grau num.10 de dilluns a divendres de 10:00 h. A 13:30 h. I dimecres de 16:00 h. A 19:00 h.

Sant Bartomeu del Grau, 29 de novembre de 2012

L'alcalde,

Emili Benito Sayol