Omet la navegació.
Inici

Edicte d'informació pública de projectes d'obres d'ampliació de granges pel compliment de la normativa sobre el benestar animal

EDICTE

En compliment del que disposa l'apartat 3 de l'article 49 del Decret Legislatiu 1/2010, i de la normativa sobre el benestar animal, es sotmet a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació, els projectes d'obres d'ampliació de les explotacions ramaderes següents: 

Exp.num.                             Promotor                                                  Emplaçament

10-2012                            SAT Vilatortella                                            Vilatortella

13-2012                            Granges Terragrisa                                      Alovet

40-2012                            La Quintaneta s.l                                         La Quintaneta

44-2012                           Joan Pujol Molist                                          Els Pins

45-2012                           Joan Isern Crous                                          Granja Isern

50-2012                           Joaquim Rovira Tort                                     Pla del Vilaró

Els expedients es poden consultar a les oficines municipals, Passeig del Grau num.10 de Sant Bartomeu del Grau, matins de dilluns a divendres de 10.00 h. A 13.30 h.

Sant Bartomeu del Grau, 2 de gener de 2013

L'alcalde,

Emili Benito Sayol