Omet la navegació.
Inici

Ple ordinari - 5 de juliol de 2017

Us comuniquem que el proper 24 de maig de 2017, a les19:30 tindrà lloc un ple ordinàri a la sala d'actes de l'ajuntament amb el següent ordre del dia: 

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 24/05/17

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 2n trimestre de 2017

3-    Aprovació de les festes locals per l’any 2018

4-    Agraïment jutge de pau

5-    Aprovació conveni Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona

6-    Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020)

7-    Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona 2016-2020

8-    Precs i preguntes

 L’alcalde,

Emili Benito Sayol