Omet la navegació.
Inici

Els Fons Estructurals Europeus arriben a Sant Bartomeu del Grau

La Direcció General d'Administració Local ha resolt incloure dues actuacions presentades per l'Ajuntament en la relació de projectes que rebran cofinançament del Fons Estructurals Europeus (Feder). Es tracta del 'Telecentre SBG' (fase de consolidació de les infraestructures bàsiques) i del projecte del camí de 'Les Ferreres - accés a zones turístiques'. El total de la contribució del Feder és de 24 milions de pessetes.

La Direcció General d'Administració Local, després d'avaluar les més de 1.300 sol·licituds presentades pels ens locals per rebre cofinançament del Feder dins l'objectiu 2, ha decidit (d'acord amb allò que estableix l'Ordre de 25 de maig de 2000 sobre el procediment de selecció de sol·licituds) incloure les dues actuacions dins


les relacions seleccionades, a les quals s'assigna cofinançament del Feder dins la relació de l'any 2000.La selecció s'ha fet d'acord amb els requisits i criteris de selecció establerts als articles 6 i 7 de l'esmentada Ordre i ha estat presentada al Grup de Seguiment de les actuacions dels ens locals cofinançades pels fons estructurals europeus de la Comissió de Govern Local de Catalunya.