Omet la navegació.
Inici

PlensSBG

Ple Extraordinari - 25 de febrer de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 25 de febrer de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 14 de gener de 2015

2- Aprovació del compte de gestió i recaptació de l’ORGT de l’exercici 2014

3- Acords relatius a la recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012

4- Ratificació del decret sobre l’adhesió a l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

5- Ratificació del decret sobre el lloguer del pis del C/ Vic, 8, 4t 2a

6- Ratificació del decret sobre el lloguer del pis del C/ Vic, 8, 1r 2a

7- Donar compte de l'informe de control pressupostari 4t Trimestre 2014

L’Alcalde

Emili Benito Sayol

 

Ple ordinari - 14 de gener de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 14 de gener de 2015, a les 19:30h, tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 23/12/14
2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia del 4t trimestre de 2014
3- Despatx d'ofici

Ple Extraordinari - 23 de desembre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 23 de desembre de 2014, a les 19:00h. tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 16 de desembre de 2014
2- Aprovació del Pressupost Municipal de l'exercici 2015
 

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple Extraordinari - 16 de desembre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 16 de desembre de 2014, a les 21:00h. tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1- Aprovació acta 11 de novembre de 2014

2- Donar compte del recurs contenciós administratiu al POUM

3- Aprovació provisional modificació puntual POUM

4- Ratificació de l’acord de la junta rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya de 19 de novembre de 2014 relatiu a la modificació dels estatuts

5- Aprovació del Pacte de Treball dels funcionaris i del Conveni Laboral del personal laboral de l'ajuntament

6- Modificació de l'ordenança de l'IBI per l'exercici 2015 7- Donar compte del decret 244/2014

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple Extraordinari - 11 de novembre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 11 de novembre de 2014, a les 21:00h. tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta del dia 28 d'octubre de 2014
2- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2015
3- Aprovació del calendari fiscal de l'exercici 2015
4- Modificació de crèdit 2/2014
5- Distribució de la prestació supramunicipal del fons de cooperació local 2013 i 2014

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple Extraordinari - 28 d'octubre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 28 d'octubre de 2014, a les 21:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l'acta del dia 7 d'octubre de 2014

2- Adjudicació obres C/ Vell i adequació plaça nova

3- Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials

4- Donar compte de l'informe de control pressupostari 3r Trimestre 2014

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 7 d'octubre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 7 d'octubre de 2014, a les 21:00h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament amb l'ordre del dia següent:

 1- Aprovació de les actes de les sessions del dia 9 i 22 de setembre de 2014

 2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia: 132/2014 a 180/2014

Contingut sindicat