Omet la navegació.
Inici

Ajuntament, PlensSBG_fins_2011

L'Ajuntament aprova l'expedient de licitació per a la contractació de l'execució de l'obra Passeig del Grau-Fase II

Ple extraordinari del primer dimarts de febrer l'Ajuntament va aprovar l'expedient de licitació per a la contractació de l'execució de l'obra “Millora de la vialitat peatonal i supressió de barreres arquitectòniques a Sant Bartomeu del Grau-Passeig del Grau-Fase II”. Aquest projecte és una de les actuacions que es faran aquest 2010 en l'àmbit del Projecte d'Intervenció Integral del casc antic (PII). L'actuació està subvencionada amb el FEOSL.

Convocatòria Ple, dimarts 02 de febrer de 2010

ORDRE DEL DIA:

-Informacions d'alcaldia

-Aprovació de l'expedient de licitació per a la contractació de l'execució de l'obra “Millora de la vialitat peatonal i supressió de barreres arquitectòniques a Sant Bartomeu del Grau -Passeig del Grau- Fase II” i declaració d'urgència.

-Ratificació Decret 13/2010 d'adhesió a les polítiques mancomunades del Consorci del Lluçanès dins el marc de subvencions XBMQ 2010

-Conveni Club Esportiu Miraboira

Nou centre de Secundària per als alumnes de Sant Bartomeu del Grau

Recentment ha sortit publicada l’aprovació per part de la Generalitat de dues línees al SES (Secció d’Ensenyament Secundari) que inclou els municipis de Gurb, Santa Eulàlia de Riuprimer i Sant Bartomeu del Grau. El curs 2010-2011 començaria amb dos cursos d'un màxim de 25 alumnes cadascun, de primer d'ESO. El centre, que començaria la seva activitat docent en unes instal·lacions provisionals, s’instal·larien a la zona d’equipaments del sector del Soler de Gurb.

L'Ajuntament aprova el projecte d'enderroc parcial de les naus municipals per la construcció d'una plaça pel poble.

Al Ple extraordinari celebrat el passat 12 de de gener, l'Ajuntament va aprovar el "Projecte d'enderroc parcial de les naus industrials municipals" amb un pressupost de 450.000 euros. Aquesta actuació s'emmarca en el Projecte d'Intervenció Integral per a la rehabilitació del casc antic, que permetrà la creació d'una nova plaça a la part alta del C.Vell. Aquesta acció inicia tot el procés de recuperació del casc antic del poble i possibilitarà nous usos a una part de les naus de la fàbrica.

Convocatòria Ple, dimarts 12 de gener de 2010

Convocatòria Ple, dimarts 12 de gener de 2010
ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Donar compte dels decrets d'alcaldia del 4t trimestre de 2009
3.Informacions d'alcaldia
4.Aprovació modificació Estatuts CONGIAC
5.Modificació Ordenança Fiscal número 4
6.Aprovació Memòria valorada per a la Millora de la vialitat peatonal i supressió de barreres arquitectòniques a Sant Bartomeu del Grau - Passeig del Grau -Fase II
7.Sol·licitud de subvenció al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local FEOSL 2010

L'orgànica al compostador més que mai

Compostador comunitari

Aquest mes de gener entren en vigor les disposicions de les lleis  8/2008, del 10 de juliol i 9/2008, del 10 de juliol, que obliguen tots els municipis de Catalunya a recollir i tractar la fracció orgànica dels residus domèstics de manera separada de la resta. Els municipis que no ho facin podran ser sancionats amb un cànon adicional que incrementaria considerablement el cost de recollida i tractament de residus. Per això a Sant Bartomeu del Grau a partir d'aquest gener és obligatori dipositar la fracció orgànica als compostadors comunitaris o de jardí.

L'Ajuntament gestionarà el servei municipal d'aigües a partir de l'1 de gener de 2010

El Ple de l'Ajuntament va aprovar la resolució i extinció de la pròrroga del contracte amb SOREA per a la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Sant Bartomeu del Grau. A partir del l'1 de gener l'Ajuntament assumirà la gestió directa del servei i es produirà la reversió de la totalitat de les obres i instal·lacions. La facturació del trimestre de l'any 2009 serà la darrera que farà SOREA. A partir de l'1 de gener també entraran en vigor les noves tarifes. En el mateix ple es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC), una entitat pública que agrupa diversos ajuntaments de Catalunya.

Contingut sindicat