Omet la navegació.
Inici

Ajuntament, PlensSBG_fins_2011

Desfibril·lador automàtic al Consultori

L'Ajuntament ha comprat un desfibril·lador automàtic i transportable que habitualment estarà al Consultori Mèdic de Sant Bartomeu del Grau, a càrrec dels professionals de l'Àrea Bàsica de Salut. En paral·lel responsables del Club de Futbol, el club esportiu Miraboira, l'Ajuntament i personal de l'ABS han fet un curs per a la utilització d'aquest aparell, en cas d'emergència.

Convocatòria Ple, dimarts 22 de desembre de 2009

1. - Modificació del dia i hora de la sessió del Ple
2. - Informacions d'alcaldia
3. - Aprovació conveni Localret per a la Compra Agregada Telecomunicacions
4. - Modificació de crèdit 4/09
5. - Aprovació contracte laboral d'un tècnic pel Projecte Intervenció Integral del
Casc Antic de Sant Bartomeu del Grau
6. - Donar coneixement contracte de serveis de direcció del Projecte Intervenció
Integral del Casc Antic de Sant Bartomeu del Grau
7. - Aprovació Conveni d'aplicació de l'u per cent cultural

Convocatòria Ple, dimarts 24 de novembre de 2009

ORDRE DEL DIA:
1. Modificació dia i hora de les sessions de Ple
2. Informacions d'Alcaldia
3. Aprovació canvi de gestió del servei municipal d'aigua
4. Adhesió a Congiac, (Consorci de gestió integral d'aigües de Catalunya)
aprovació del Estatuts i designació representant
5. Ratificació del Decret de resolució de la pròrroga del contracte amb SOREA
6. Aprovació modificació Ordenança Fiscal número 16 taxa subministrament aigua
7. Organisme Gestió Tributària, aprovació expedients de fallits

Convocatòria per a cobrir un lloc de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)

En el Ple extraordinari d'ahir es van aprovar les bases de per a la preselecció d'un/a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. Les bases es poden consultar en el document adjunt. Les sol·licituds per prendre part en el procés de pre-selecció s'han d'adreçar a l'ajuntament fins el dia 9 de novembre.

Es poden presentar les soŀlicituds a mitjançat la plataforma de tràmits electrònic, amb la instància genèrica, annexant el documents en format pdf.

Convocatòria Ple, dimarts 03 de novembre de 2009

ORDRE DEL DIA, del Ple ordinàri  convocat pel dimarts 03 de novembre de 2009 a les 20.15h:

BAN: Pavimentació dels carrers Vell i Nou

Es fa saber que la darrera setmana d'octubre començaran les obres de pavimentació del C. Vell i del C. Nou. Durant l'execució d'aquestes obres és possible que es produeixin tancaments o restriccions totals o parcials al trànsit de vehicles dels carrers referit, així com dels acessos als garartges que s'hi troben, així com sorolls, pols etc., situacions inevitables en l'execució d'aquest tipus d'obres. No obstant es procurarà, i així s'ha indicat a l'empresa adjudicatària paexba s.a., que aquestes molèsties inevitables es produeixin durant el menor temps i intensitat possibles.

Us demanem que disculpeu per les molèsties que s'ocasionaran però necessàries per tal de millorar la vialitat.

Sant Bartomeu del Grau, 22 d'octubre de 2009

L'Alcalde

Analítica de l'aigua de consum corresponent al mes de setembre de 2009

Ja estan disponibles els informes de les anàlisis físicoquímiques i bacteriològiques, corresponents al mes de setembre, de l'aigua de consum del municipi que fa Sorea, empresa que gestiona el servei de la xarxa d'aigua de Sant Bartomeu. El document adjunt correspon a l'analítica de la xarxa municipal, a partir de les mostres d'aigua de consum preses pel personal tècnic així com de les mostres refrigerades en els envasos subministrats pel laboratori.

Contingut sindicat