Omet la navegació.
Inici

Ajuntament, PlensSBG_fins_2011

ANUNCI. Sol·licitud de llicència ambiental per ampliació de capacitat d'explotació ramadera

La raó social Alboquers s.l., en data 17 de novembre de 2010 ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia llicència ambiental per l’ ampliació de la capacitat de l'explotació ramadera de la finca “ caseta d’Alboquers” d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, passeig del Grau, número 10.
Els dies laborables de les 10.00 a les 13.45 i tarda dimecres de 16.00 a 20 h.

 

Sant Bartomeu del Grau, 13 de desembre de 2010

 

L’Alcalde,

  

Miquel Colomer Busquets

Prova pilot de bombetes leds en algunes faroles municipals

Llum ledL'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau ha iniciat una prova pilot per disminuir els consums energètics de les faroles del municipi. Concretament ha instal·lat bombetes leds a dues faroles ubicades davant de l'Ajuntament.

Aquesta tecnologia ofereix una alta lluminositat i una millor eficiència. Presenta uns avantatges significatius envers les bombetes tradicionals: vida útil més llarga, encesa instantània, funcionament a baixes temperatures i alta resistència a vibracions i impactes.

Mitjà de transport net i ecològic: Bicicleta elèctrica

Bicicleta elèctricaL'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, mitjançant una subvenció de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ha adquirit una bicicleta elèctrica mixta. Aquesta subvenció forma part d'un programa d'educació i divulgació ambiental amb suport a la promoció de la responsabilitat social corporativa.

El model escollit ha estat una Monty E42 amb bateria de plom de 250W – 36V, el que facilita una ajuda extra al pedaleig. Aquest motor elèctric permet una velocitat màxima de 25 Km/hora i l'autonomia de la bateria és d'uns 35 Kms.

Convocatòria Ple, dimarts 30 de novembre de 2010

ORDRE DEL DIA:

Analítica de l'aigua de consum corresponent al mes d'octubre

En el document adjunt podeu veure l'analítica de la xarxa municipal corresponent al mes d'octubre de 2010, a partir de les mostres d'aigua de consum preses pel personal tècnic així com de les mostres refrigerades en els envasos subministrats pel laboratori. Des de l'1 de gener d'aquest any, l'Ajuntament gestiona el servei municipal d'aigües mitjançant el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC), entitat pública que agrupa diversos ajuntaments de Catalunya.

Caldera de biomassa als equipaments municipals

Caldera de biomassa al CEIP la MonjoiaL'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau ha instal·lat al CEIP la Monjoia una caldera de biomassa per al subministrament d'aigua calenta, per a calefacció de dos edificis municipals (l'Escola i l'Ajuntament). La caldera instal·lada és del model Multi Fire USV ZI 100 amb una potència útil de 100Kw, es tracta d'una caldera de multicombustible preparada per a rebre diferents tipus de biomassa (pellets, estella, closca d'avellanes, ametlles, pinyols d'oliva, etc.).
Els treballs que s'han realitzat per a la instal·lació han estat: Sitja d'emmagatzematge (en el nostre cas amb estella), instal·lació de la caldera, sistema d'alimentació, adequació dels nous espais, xarxa de canonades i instal·lació elèctrica associada.

Analítiques de l'aigua de consum corresponent al mes d'octubre

En el document adjunt podeu veure l'analítica de control del dipòsit de Vilaseca (Aigües d'Osona), d'aquest mes d'octubre, a partir de les mostres d'aigua  preses pel personal tècnic així com de les mostres refrigerades en els envasos subministrats pel laboratori. L'Ajuntament gestiona el servei municipal d'aigües mitjançant el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC), entitat pública que agrupa diversos ajuntaments de Catalunya.

Contingut sindicat