Omet la navegació.
Inici

Ajuntament, PlensSBG_fins_2011

EDICTE Acords del Ple Municipal de la sessió del dia 4 de Gener de 2011

Es fa públic que per acord del Ple Municipal en sessió celebrada el 4 de gener de 2011, es va acordar iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Sant Bartomeu del Grau.

 

 

Celebració del Dia Mundial del Consumidor - 15 de març de 2011

Tots som consumidors. Evidentment, la compra de béns i serveis forma part del model econòmic de la nostra societat. Darrerament, però, estem notant una allau de productes i serveis que moltes vegades desborda les nostres possibilitats d’usuaris.

Més imatges de la Fira

Fira de l'Aigua PICA 2011

També podeu veure diverses imatges de la Cercavila de la Fira, amb els Grallers, Bastoners i Gegants de Sant Bartomeu, de l'actuació dels Castellers, i de les motos clàssiques, cedides pel Rafel Ramírez, així com les fotografies de tots els actes, fetes per l'organització.

Primeres fotografies de la Fira de l'Aigua PICA 2011

Fira de l'aigua PICA 2011

Aquí podeu veure les primeres fotografies de la Fira de l'Aigua de Sant Bartomeu del Grau d'enguany, cedides per Xavier Sanfeliu.

Volum d'aigua subministrada i analítiques gener 2011

En el fitxer adjunt podeu consultar la taula, amb el gràfic corresponent, del volum d’aigua de consum subministrada fins al mes de gener de 2011. Així mateix, també podeu veure les analítiques dels punts de control de la xarxa i del nivell del Pou de Vilaseca. 

Sortida al Teatre: "Un mes al camp", al TNC

Un mes al camp

ANUNCI. Sol·licitud de llicència ambiental per ampliació de capacitat d'explotació ramadera

La raó social Alboquers s.l., en data 17 de novembre de 2010 ha sol·licitat d’aquesta Alcaldia llicència ambiental per l’ ampliació de la capacitat de l'explotació ramadera de la finca “ caseta d’Alboquers” d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament, passeig del Grau, número 10.
Els dies laborables de les 10.00 a les 13.45 i tarda dimecres de 16.00 a 20 h.

 

Sant Bartomeu del Grau, 13 de desembre de 2010

 

L’Alcalde,

  

Miquel Colomer Busquets

Contingut sindicat