Omet la navegació.
Inici

Ajuntament

Ajuntament

Modificació del sentit de circulació al Bingrau

Aviat serà efectiu un decret de l'Alcaldessa sobre el sentit de circulació del carrer Migjorn, en el tram comprès entre el Carrer Garbí i el camí del Bingrau. Aquest tram passarà a ser de direcció única, en sentit cap al centre de la Urbanització Bingrau, de manera que tots els cotxes que surtin del Bingrau hauran de passar per davant de les piscines.

Els Fons Estructurals Europeus arriben a Sant Bartomeu del Grau

La Direcció General d'Administració Local ha resolt incloure dues actuacions presentades per l'Ajuntament en la relació de projectes que rebran cofinançament del Fons Estructurals Europeus (Feder). Es tracta del 'Telecentre SBG' (fase de consolidació de les infraestructures bàsiques) i del projecte del camí de 'Les Ferreres - accés a zones turístiques'. El total de la contribució del Feder és de 24 milions de pessetes.

Nou servei d'atenció a la petita infància

El proper mes de gener es posarà en marxa un nou servei d'atenció als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies a l'espai que actualment ocupa l'aula de psicomotricitat de l'Escola Bressol

Aquest any l'Ajuntament no apuja els impostos

En el Ple de l'ajuntament celebrat el propassat dimecres 18 de novembre el Consistori va aprovar no apujar el impostos. Per tant l'IBI, l'IAE, ,l'impost de vehicles i altres impostos només poden pujar per efectes de la normativa estatal. Pel que fa a les taxes es va aprovar una pujada del 2 %, inferior a l'IPC previst. Les taxes més importants són la recollida d'escombraries, l'aigua, l'escola bressol i la piscina.

Contingut sindicat